Terapijkse Metode U Tretmanu Gljivične Infekcije

U podologiji se koristi više terapeutskih, operativnih i neoperativnih metoda. Operativne intrevencije su potrebne kod povreda stopala, preloma, oštećenja mekih tkiva, krvih sudova i mogu biti klasične hirurške ili se vrše ablativnim laserima.

Zadebljala, izdeformisana, žuto do crno prebojena nokatna ploča, usled prisustva gljivične infekcije, traume, nestručnog rada pedikira može takodje biti podvrgnuta hirurškoj intervenciji. Nakon hirurškog uklanjanja nokatne ploče javlja se jak bol, sledi i period rehabilitacije od nekoliko nedelja a nokatna ploča izložena je gljivičnoj i bakterijskoj infekciji.

U Foot Center –  Miloš Stanojević vrši se jedinstveni, bezbolan način uklanjanja nokatne ploče. Miloš radi mehaničku abraziju nokatne ploče upotrebom mašine i specijalnih borera gde u toku intervencije pacijent ne oseća bol, nema krvarenja, potpuno je funkcionalan i obavlja nesmetano dnevne aktivnosti a nema opasnosti ni od sekundarne gljivične i bakterijske infekcije.

Još jedan specifičan način tretmana koji se sprovodi u Foot Center-  Miloš Stanojević je tretman za gljivične infekcije. Kako su oralni antimikotici jako toksični za jetru i bubrege, upotrebljava se pametna gljiva ili Pitium Oligandrum.

P.O deluje po principu predatorstva,”proždire” patogene gljive i na taj način čisti nokat a pored toga stimuliše i ćelije u matriksu da stvaraju novi nokat. Korišćenjem ovog preparata u periodu od 9-12 meseci dobija se čista i zdrava nokatna ploča.

Call Now Button