Bakterijske infekcije

Pacijenti sa akutnim i hroničnim bakterijskim infekcijama najčešće odlučuju da se jave lekaru kada se javi jak bol, otok, crvenilo, pulsacije i vrlo često prisustvo apcesa (gnojnog procesa) nezavisno od lokalizacije same infekcije, u korenu ili ispod nokatne ploče.

Bakterijska infekcija svakako utiče na radnu sposobnost pacijenata, pogotovu kod ljudi koji su direktno izloženi traumama ili su u direktnom kontaktu sa određenim agensima. Bakterijska infekcija se lako prenosi direktnim kontaktom. Najizloženije su kod osoba koje imaju loše navike grickanja zanoktica i noktiju gde se prave mikrotraume preko kojih infekcija prodire i stvara dalje probleme.

Optimalno vreme lečenja bakterijske infekcije je 7 do 10 dana uz adekvatnu primenu terapije. Ukoliko je infekcija u korenu nokatne ploče i dugo traje može doći do oštećenja matičnih ćelija u korenu nokta, te to zahteva dalje lečenje i oporavak matriksa nokta, što iziskuje za sobom duži vremenski period lečenja.  Kod saniranja infekcije neophodno je napraviti inciziju i drenirati gnoj i osloboditi se pritiska što pacijentima daje osećaj olakšanja, ili obraditi i odstraniti nokatnu ploču da bi smo omogućili samu drenažu, zatim obradu rane i dezinfekciju. Tokom same intervencije lekar odlučuje o terapiji koja će se primeniti. Nema potrebe za davanjem anestezije i sama intervencija je potpuno bezbolna. Cena intervencije zavisi od lokalizacije i veličine inflamatornog procesa i kreće se od 2400 RSD do 6000 RSD.

Call Now Button