BAKTERIJSKE INFEKCIJE NOKTIJU

Bakterije su uvek predstavljale veliki problem za čovečanstvo i njihova rasprostranjenost, kao i spektar je izuzetno velika. Nokti, kao jedan veoma važan deo ljudskog tela, takođe nisu izuzetak, pa su i bakterijske infekcije noktiju na rukama i nogama, veoma česta pojava. Kao i kod drugih pojava, primetićete koliko je i u ovom slučaju samokontrola od izuzetnog značaja, koliko je značajno steći naviku održavanja i pregleda svojih noktiju. Bakterijska infekcija noktiju u narodu je još poznata  pod nazivom „zeleni nokti“. Već i sami možete upravo pod ovim drugim nazivom naslutiti da je reč o pojavi koja dovodi do promene boje nokta, gde je reč dakle o bakterijama koje normalnu boju nokta pretvaraju u zelenu.  Reč je o bakteriji koja je veoma česta u domačinstvu, gde joj pogoduju voda i vlažno tlo.

Ukoliko je količina bakterija velika i u uznapredovalom stanju, dolazi do pojave tamnozelene boje. Bakterija koja dovodi do ove infekcije može da se nađe svuda. Njena prisutnost može biti u biljkama, životinjama, u zemlji, a kao što smo napomenuli već i u vodi. Do zaraze dolazi ukoliko je koža na noktima oštećena, a potom izložena bakteriji Pseudomonas. Imajući na umu da smo napomenuli da je Pseudomonas, veoma rasprotranjena bakterija, znači susret s njom može biti veoma čest i gotovo ju je nemoguče zaobiči. Pre svega su podložne i određene delatnosti, a u pitanju su delatnosti koje gotovo svi obavljamo, kao što su recimo kućni poslovi, baštovanstvo, a napomenuli smo da se mikroskopski organizmi nalaze u zemlji, vodi i biljkama. S druge strane,  održavanje noktiju treba biti dobro organizovano, pre svega kada je reč o higijeni i sterilizaciji, jer recimo oprema koja nije dobro dezinfikovana, povećava rizik od infekcije.

Kako prepoznati pomenutu infekciju, a biti siguran da je reč o njoj?

Dakle, glavni simptom smo već pomenuli. Zelene ili sive mrlje na ili ispod nokta. Ono što je najvažnije kod ove infekcije napomenuti, da osim estetske, ova infekcija ne predstavlja ozbiljnu opasnost po Vaše zdravlje generalno. Ali, priznaćete, estetski reč je o veoma neprijatnom izgledu. S druge strane, radi samog lečenja, veoma je važno razlikovati ovu infekciju od gljivične, jer je reč o potpuno drugačijem načinu lečenja. Ujedno, ova infekcija se mnogo lakše leči. Kao i kod drugih infekcija, takođe je i ovde veoma važno da se reaguje na vreme, jer će upravo rana dijagnostika omogućiti da se tretmanom antibiotika i kombinacijama raznih krema, zaustavi proces progresije. No, ukoliko je već došlo do uznapredovalog procesa bakterijske infekcije ili pak apscesa, mogu se javiti i povišena temperatura ili jak pritisak na gnojnu masu. Kod bakterijske infekcije tretman se sprovodi antibioticima. Naravno da postoje i određene grupe bolesnika koje trebaju obratiti daleko veću pažnju na svoje nokte, pre svega tu mislimo na dijabetičare, radi komplikacija koje su kod njih češće. Akutne infekcije su daleko neugodnije, pre svega jer se manifestuju bolom i otokom. Pregled ima i igra veoma značajnu ulogu.

Pre svega da bi se zbog katkad veoma sličnih simptoma, isključile ostale infekcije, te da bi se na vreme tačnom dijagnostikom, primenila adekvatna terapija i problem rešio bez komplikacija. S toga, kao i u svemu, Vi igrate veoma važnu ulogu i veoma je bitno da promene na noktima pratite i reagujete na vreme. Većina promena je bezazlena, ali postoaje i one koje mogu ukazivati na brojne zdravstvene probleme u vašem organizmu, a koje se manifestuju baš promenema na vašim noktima. S toga, redovna samokontrola i održavanje noktiju, svakako treba da postanu ozbiljna i redovna stvar u vašem životu.

 

Call Now Button