BIODEUR PYTHIE NAIL

BIODEUR PYTHIE NAIL

Onihomikoze su vrlo česte među dermatološkim bolestima, a njihova učestalost je u stalnom porastu. Povećanje javne svesti i uvođenje novih efikasnih lekova dovelo je do velikog entuzijazma među pogođenim osobama, uz veliki napor lekara da pronađu odgovarajući tretman, odnosno da odrede ispravnu terapiju. Međutim, tretman se često propisuje bez znanja o izvoru gljivične infekcije. Najčešći uzroci su dermatofiti (Trychophiton rubrum, Trychophiton mentagrofites), kvasnica (Candida albicans) i oportunističke mikromicete. Relativna efikasnost anti-gljivičnih lekova protiv raznih patogena nije sasvim određena, dok se lekovi često propisuju za pogrešan period ili pacijent ne prati preporučeno trajanje primene. Sistemski lekovi imaju najveći efekat, koji nažalost dolazi sa neželjenim efektima.

BIODEUR PYTHIE NAIL 3x1g

Biodeur 3x1g je univerzalni proizvod za nokte, osetljiv na gljivične infekcije. Nanosi se u obliku pakovanja za nokte, a ako je potrebno, moguće je kupiti i Biodeur 1x1g za dodatnu terapiju. Alternativa je sertifikovani organski proizvod – SmartFungus Pythie Biodeur.


Specijalni preparat za nokte – Smart Fungus Pithie Biodeur Nail – je organski proizvod, pogodan za negu noktiju na nogama, koji su skloni formiranju plesni. Koristi se uglavnom kada je razmaz kultivacije prethodno potvrdio prisustvo Trichophiton rubruma. Cilj je da se osigura zdrav rast nokta. U slučaju prestanka rasta, potrebno je ponoviti dvodnevnu aplikaciju.

Call Now Button